กระบวนการผลิต

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีการบำรุงรักษาและสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอ เครื่องจักรจะถูกควบคุมโดยผู้ชำนาญงานด้านการผลิต ในระหว่างการผลิตสินค้า จะมีการบันทึกข้อมูลในการผลิตไว้อย่างละเอียด และสามารถสอบกลับได้

 


 

เครื่องจักรหลักในกระบวนการผลิตของบริษัท มีดังนี้

  • Twin Screw Extruder with Side Feeder
  • Single Screw Extruder
  • Kneader
  • Three Roll Mill
  • Two Roll Mill
  • Hi-speed Mixer