การประกันคุณภาพ

บริษัทวิกเกอร์ ปิกเม้นท์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการให้ได้มาตรฐานสากล จึงได้นำระบบการจัดการด้านมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพขององค์กร

 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน TUV Rheinland (Thailand)

 

 

เรามีการจัดตั้งระบบควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบตั้งแต่การรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการ