สารเติมแต่ง

สารเติมแต่ง เป็นสารที่ใช้ผสมในพลาสติกเพื่อปรับปรุงสมบัติต่างๆ ของพลาสติกให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน บริษัทฯ มีสารเติมแต่งหลายประเภท โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ในลักษณะผง หรือเม็ด นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สารเติมแต่งเหล่านี้สามารถผสมลงในผลิตภัณฑ์สี เช่น สีผง สีเม็ดเข้มข้นมาสเตอร์แบทซ์ หรือสีเม็ดสำเร็จรูปคอมปาวด์ได้ตามความต้องการ

 

 

ประเภทของสารเติมแต่ง ประโยชน์ ปริมาณการใช้ (phr)
สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น
(Antioxidants)
เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของพลาสติกจากการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ในสภาวะที่มีความร้อน และแรงเฉือนในกระบวนการผลิต 0.02-1
สารเพิ่มเสถียรภาพทางแสงยูวี
(UV Stabilizers)
เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของพลาสติกจากแสง และความร้อน 0.1-0.3
สารดูดกลืนแสงยูวี
(UV Absorbers)
เพื่อดูดซับแสงแทนพลาสติก และป้องกันการเสื่อมสภาพของพลาสติกที่มีผลต่อตุณสมบัติเชิงกล และเฉดสี 0.1-0.3
สารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
(Anti-static Agents)
เพื่อลดการสะสมของประจุไฟฟ้าที่พื้นผิวของชิ้นงาน
ลดการสะสมของฝุ่น
0.2-0.5

สารป้องกันจุลินทรีย์
(Anti-microbial Agents)

เพื่อป้องกันพลาสติกจากแบคทีเรีย เชื้อรา และตะไคร่น้ำ
ที่เป็นสาเหตุทำให้พลาสติกสูญเสียความแข็งแรง
ลักษณะภายนอกเปลี่ยนไป และอาจก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น
0.1-1.0
สารทำให้ลื่น
(Slip Agents)
เพื่อลดความเสียดทานระหว่างผิวฟิล์ม
ทำให้ลื่นและแยกออกจากกันได้ง่าย
0.1-1.0
สารป้องกันการยึดติด
(Anti-Blocking Agents)
เพื่อเพิ่มความขรุขระให้กับผิวฟิล์ม ทำให้ฟิล์มแยกออกจากกันได้ง่าย  
สารเพิ่มความทนทานต่อแรงกระแทก
(Impact Modifiers)
เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในด้านความทนแรงกระแทก และความเหนียวให้กับพลาสติก โดยเฉพาะการนำไปใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ 5-25
สารก่อผลึก
(Nucleating Agents)
เพื่อลดรอบเวลาในการผลิต เพิ่มคุณสมบัติเชิงกล และความทนทานต่อตัวทำละลายให้กับพลาสติก 0.1-0.2
สารก่อผลึกเพื่อเพิ่มความใส
(Clarifying Agents)
เพื่อเพิ่มความใสให้กับชิ้นงานพลาสติก PP ชนิด Homopolymer 0.1-0.2
สารเสริมแรง
(Reinforcing Materials)
เพื่อเพิ่มคุณสมบัติเชิงกลให้กับพลาสติก เช่น ความทนแรงดึง
และความทนแรงดัดโค้ง
5-50
สารเติม
(Fillers)
เพื่อลดการหดตัวของชิ้นงาน ลดต้นทุนในการผลิต และเพิ่มคุณสมบัติเชิงกลได้ เช่น ความทนแรงดัดโค้ง และความแข็ง 5-50
สารให้กลิ่น
(Fragrance)
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีกลิ่นหอมที่ต้องการ 5-20
สารช่วยการกระจายตัว
(Dispersing Agents)
เพื่อให้สี หรือฟิลเลอร์มีการกระจายตัวที่ดีในเนื้อของพลาสติก 0.1-0.5
สารช่วยในกระบวนการผลิต
(Processing Aids)
เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดปัญหาผิวฟิล์มไม่เรียบ และ die build-up 0.2-1
สารทำให้เกิดฟอง
(Chemical Blowing Agents)
เมื่อได้รับความร้อน สารนี้จะให้ก๊าซซึ่งจะทำให้พลาสติกมีโครงสร้างเป็นรูพรุน เนื่องจากมีอากาศแทรกอยู่ภายในเนื้อพลาสติก 1.0-5.0
สารหน่วงไฟ
(Flame Retardants)
เพื่อให้พลาสติกที่ติดไฟไม่ลุกลาม เผาไหม้ช้าลง หรือดับไฟได้เอง

10-50