กิจกรรมเพื่อสังคม

ร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อถวายพ่อหลวง
.
กิจกรรมจิตอาสาครั้งที่1 ปี 2559
รวมทำบุญและสร้างทางเดินภายใน วัดนินสุขาราม
บริจาค