Loading ...
ใบสมัครออนไลน์

 

 

วันที่สมัคร
21 กันยายน 2566

ตำแหน่งที่ต้องการ

วันที่สามารถเริ่มงานได้
ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
ปี
เพศ
วุฒิการศึกษา
สาขา/วิชาเอก
ที่อยู่ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
บุคคลที่ท่านรู้จักในบริษัท วิกเกอร์ ปิ้กเม้นท์
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงานล่าสุด/ปัจจุบัน
บริษัท
ตำแหน่ง
ค่าตอบแทนที่ได้รับ
บาท/เดือน
ไฟล์ประกอบการสมัครงาน (ถ้ามี)
รูปภาพ
เอกสารแนบ
ข้าพเจ้าของรับรองว่าข้อความทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ในใบสมัครนี้ เป็นความจริงทุกประการ