ประวัติความเป็นมา

จากพื้นฐานในการเป็นผู้ผลิตสีผงปิกเม้นท์ ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิกเกอร์ไดย์ ตั้งแต่ปี 2531 จนกระทั่งในปี 2535

บริษัท วิกเกอร์ปิกเม้นท์ จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมพลาสติก นอกจากสีผงปิกเม้นท์แล้ว บริษัทได้เพิ่มผลิตภัณฑ์สีเม็ดสำเร็จรูปคอมปาวด์ และสีเม็ดเข้มข้นมาสเตอร์แบทซ์ เพื่อเป็นทางเลือกที่หลากหลายให้กับลูกค้า

 


 

ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ จึงต้องเพิ่มศักยภาพของบุคคลากร พัฒนาคุณภาพของสินค้า มีระบบการจัดการที่ได้มาตรฐาน และให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม จึงมีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องจนได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 ในปัจจุบัน