ปฏิทินทำงาน

 

วันหยุดของบริษัท ประจำปี 2564


เดือนมกราคม

วันศุกร์ที่

วันเสาร์ที่

1

2

วันขึ้นปีใหม่

วันขึ้นปีใหม่

เดือนกุมภาพันธ์

วันศุกร์ที่

วันเสาร์ที่

12

13

วันตรุษจีน

วันตรุษจีน

เดือนเมษายน

วันจันทร์ที่

วันอังคารที่

วันพุธที่

วันพฤหัสบดีที่

12

13

14

15

วันสงกรานต์

วันสงกรานต์

วันสงกรานต์

วันสงกรานต์

เดือนพฤษภาคม

วันเสาร์ที่

วันพุธที่

1

26

วันแรงงานแห่งชาติ

วันวิสาขบูชา

เดือนมิถุนายน

วันพฤหัสบดีที่

3

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี

เดือนกรกฎาคม

วันพุธที่

28

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เดือนสิงหาคม

วันพฤหัสบดีที่

12 วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เดือนตุลาคม

วันพุธที่

วันเสาร์ที่

13

23

วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

วันปิยะมหาราช

เดือนธันวาคม

วันจันทร์ที่

วันศุกร์ที่

6

31

วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

วันสิ้นปี