ปฏิทินทำงาน

 

วันหยุดของบริษัท ประจำปี 2561


เดือนมกราคม

วันจันทร์ที่

วันอังคาร

1

2

วันขึ้นปีใหม่

วันขึ้นปีใหม่

เดือนกุมภาพันธ์

วันศุกร์ที่

วันเสาร์ที่

16

17

วันตรุษจีน

วันตรุษจีน

เดือนเมษายน

วันศุกร์ที่

วันเสาร์ที่

วันจันทร์ที่

13

14

16

วันสงกรานต์

วันสงกรานต์

วันสงกรานต์

เดือนพฤษภาคม

วันอังคารที่

วันอังคารที่

1

29

วันแรงงานแห่งชาติ

วันวิสาขบูชา

เดือนกรกฎาคม

วันศุกร์ที่

วันเสาร์ที่

27

28

วันอาสาฬหบูชา

วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

เดือนสิงหาคม

วันจันทร์ที่

13 ชดเชยวันเฉลิมพระราชินี
เดือนตุลาคม

วันเสาร์ที่

วันอังคารที่

13

23

วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9

วันปิยะมหาราช

เดือนธันวาคม

วันพุธที่

วันจันทร์ที่

5

31

วันพ่อแห่งชาติ

วันสิ้นปี