ยินดีต้อนรับ

บริษัท วิกเกอร์ปิกเม้นท์ จำกัด เชื่อมั่นในความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อลูกค้า เราใช้หลักของความซื่อสัตย์ การให้ความจริงใจต่อลูกค้า และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ระหว่างกัน เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้า และให้บริการที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของลูกค้า ตามคำขวัญของบริษัทที่ว่า

 

“The Best Choice For Your Quality Plastic Product”